Predavači 2022

Mihaela Smadilo
Leadership (and HR) Consultant and Coach
HR od 2012. do 2022. s pogledom na budućnost
Vesa-Pekka Kirsi
viši potpredsjednik, Alma Career
Leadership: Finding Balance between External Demands and our own Internal Limitations
Vladimira Senčar Perkov
Human Resources Director
Kako je People & Culture zamijenio HR
Maja Vučić
PROF. PSIHOLOGIJE I KOGNITIVNO - BIHEVIORALNI PSIHOTERAPEUT
Gen Z - izazovi u upravljanju, očekivanja, tips&tricks; Pakao fluktuacije - kako da ne odlaze?
Sandra Ćupurdija
HR CONSULTANT / LECTURER
Kakva je veza između leadershipa i bolovanja?
Zijah Sokolović
GLUMAC I PISAC I REŽISER I PROFESOR
Lijevo, desno, glumac
Zvonimir Galić
PROFESOR I FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Lideri u doba Big Quita: Pet ključnih vještina vođenja ljudi
Maja Parmač Kovačić
DOCENTICA | FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Lideri u doba Big Quita: Pet ključnih vještina vođenja ljudi
Pilar Cabral Majerović
Business coach
Unlocking emotions in the business world... unlocking what?
Johan Driessens
CEO (Chief Enthusiasm Officer) and serial HR entrepreneur at tHRibe World
The immersive employer brand