Zvonimir Galić

Zvonimir Galić redoviti je profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Njegovi glavni istraživački interesi vezani su uz motivaciju i donošenje odluka u organizacijskom i potrošačkom ponašanju. Poslije doktorata iz psihologije na Sveučilištu u Zagrebu, usavršavao se na Purdue University, Psychological Sciences (Fulbright’s Post Doctoral Research Award) i Australian National University, Research School of Management (Endeavour Postdoctoral Fellowship).

Njegova istraživanja objavljena su u uglednim međunarodnim časopisima među kojima su J. of Economic Psychology, J. of Vocational Behavior, Human Performance, European J. of Work and Organizational Psychology i International J. of Selection and Assessment.

Trenutačno je voditelj je istraživačkog projekta “Implicitna ličnost, donošenje odluka i vođenje u organizacijama” koji financira Hrvatska zaklada za znanost (2018.-2022.). Jedan je od osnivača Sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje ljudskim potencijalima koji zajednički izvode Ekonomski i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

ŠTO MOŽETE OČEKIVATI NA RADIONICI

Lideri u doba Big Quita: Pet ključnih vještina vođenja ljudi

U doba Big Quita, menadžeri igraju osobito važnu ulogu u zadržavanju zaposlenika pa onda i uspjehu organizacija. Uspješni menadžeri dobro vode svoje zaposlenike – prenose im važna znanja, razvijaju ih, motiviraju i upravljaju timskim procesima. Nasuprot tome, loši menadžeri zagorčavaju život svojim podređenima, donose loše odluke te uzrokuju financijske gubitke organizacijama za koje rade.

Podaci znanstvenih istraživanja pokazuju da je barem polovica menadžera neuspješna u svom poslu, što rezultira njihovom ostavkom ili smjenom. Neuspjeh menadžera najčešće ne proizlazi iz nedovoljnih stručnih znanja ni manjka inteligencije, već upravo nedostatka kompetencija vođenja.

Tijekom ove radionice detaljno ćemo prikazati model kompetencija vođenja koji proizlazi iz naših trenutačnih istraživanja. Za pet kompetencija (motiviranje, razvoj, uspostava odnosa, donošenje oluka i timski rad) smatramo da su ključne za uspjeh u vodstvu, bez obzira na razinu hijerarhije u organizaciji i sektor poslovanja.

U ovoj radionici dobit ćete praktične savjete kako ih mjeriti i unaprijediti u praksi upravljanja ljudskim potencijalima.

Zvonimir Galić radionicu će voditi u suradnji s Majom Parmač Kovačić, kolegicom s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Podijeli predavača