Maja Parmač Kovačić

Maja Parmač Kovačić je docentica na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je velikog broja kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kolegija na interdisciplinarnom specijalističkom poslijediplomskom studiju Upravljanje ljudskim potencijalima Sveučilišta u Zagrebu te Poslijediplomskom specijalističkom studiju za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova Učiteljskog fakulteta u Zagrebu.

Središnji istraživački interes vezan joj je uz procjenjivanje ličnosti u profesionalnoj selekciji te vođenje u organizacijama, a do sada je u tom području objavila veliki broj znanstvenih radova od kojih su neki objavljeni u međunarodno priznatim časopisima (npr. International Journal of Selection and Assessment, Journal of Personality Assessment, Personnel Psychology). Konstruirala je i adaptirala veći broj mjernih instrumenata te sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.

Bila je pozvani predavač na 6. HR DAYS konferenciji.

ŠTO VAS OČEKUJE NA RADIONICI

Lideri u doba Big Quita: Pet ključnih vještina vođenja ljudi

U doba Big Quita, menadžeri igraju osobito važnu ulogu u zadržavanju zaposlenika pa onda i uspjehu organizacija. Uspješni menadžeri dobro vode svoje zaposlenike – prenose im važna znanja, razvijaju ih, motiviraju i upravljaju timskim procesima. Nasuprot tome, loši menadžeri zagorčavaju život svojim podređenima, donose loše odluke te uzrokuju financijske gubitke organizacijama za koje rade.

Podaci znanstvenih istraživanja pokazuju da je barem polovica menadžera neuspješna u svom poslu, što rezultira njihovom ostavkom ili smjenom. Neuspjeh menadžera najčešće ne proizlazi iz nedovoljnih stručnih znanja ni manjka inteligencije, već upravo nedostatka kompetencija vođenja.

Tijekom ove radionice detaljno će prikazati model kompetencija vođenja koji proizlazi iz naših trenutačnih istraživanja. Za pet kompetencija (motiviranje, razvoj, uspostava odnosa, donošenje oluka i timski rad) smatramo da su ključne za uspjeh u vodstvu, bez obzira na razinu hijerarhije u organizaciji i sektor poslovanja.

U ovoj radionici dobit ćete praktične savjete kako ih mjeriti i unaprijediti u praksi upravljanja ljudskim potencijalima.

Maja Parmač Kovačić radionicu će voditi u suradnji sa Zvonimirom Galićem, kolegom s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Podijeli predavača