Govornici 2016

Direktorica ljudskih resursa, Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.
Psihijatar i stalni kolumnist tjednika Globus
Profesor anatomije i neuroznanosti, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Savjetnica glavnog direktora za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala, Hrvatska Udruga Poslodavaca
CEO of Business Disability International
Programme Director, Associate Professor Strategy, Leadership & People
rea HR Leader, South East Europe, IBM
Executive Coach & Trainer, Partner Mentally Fit Institute Global
Predavač COTRUGLI Business School, autor knjige 'The Sensual Company'
CEO & osnivač, Studio Antar d.o.o.