Nataša Novaković

Nataša Novaković završila je Pravni fakultet u Zagrebu te nakon toga specijalistički studij na Fakultetu političkih znanosti, Advanced Master of European Studies. U Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) više je godina radila na poziciji pravne savjetnica glavnog direktora, da bi se prije dvije godine uže specijalizirala samo za tržište rada i razvoj ljudskih potencijala. Ujedno je od 2013. godine koordinator inicijative Ujedinjenih naroda za društveno odgovorno poslovanje Global Compact lokalne mreže Hrvatska, kroz koji se angažirala na načelu antidiskriminacije i ekonomskog osnaživanja žena.

Trud koji HUP ulaže u Gender policy primijećen je na razini Europske unije te je gđa. Novaković sudjelovala kao panelist na događanju koje je u Briselu organizirao Europski institut za rodnu jednakost (European Institute for Gender Equality, EIGE) na temu uloge poslodavačkih udruga u promoviranju ekonomskog jačanja žena kroz pristup upravljačkim pozicijama i razvoju ženskog poduzetništva. Sudjelovala i u javnoj raspravi oko Strategije rodne jednakosti Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koja je krajem prošle godine i donijeta.

Kroz dvogodišnji projekt Uklanjanje staklenog labirinita na kojem je HUP bio partner Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, održan je niz radionica za rukovoditelje ljudskih potencijala i pravnike u kompanijama, koji imaju ključnu ulogu u osiguravanju jednakih startnih  i karijernih pozicija za oba spola. Upravo početkom ove godine  predstavljena je i HUP-ova Baza poslovnih žena, kao krajnji rezultat ranije navedenog projekta, koju vodi gđa. Novaković, a koja ima za cilj pokazati da u Hrvatskoj ima dovoljno žena koje su u svakom trenu spremne preuzeti upravljačke pozicije u kompanijama.

Uz sve navedeno, i privatno je angažirana na pitanjima rodne ravnopravnosti kao članica Upravnog odbora Hrvatske udruge žena u pravnoj profesiji.

Podijeli predavača