Predavači 2015

Dr. Lynne Montgomery
Vice President, Cotrugli Business School
Ivan Bilać
Global HR Director Commercial Excellence, Molson Coors
Anja Andersen
Corporate Brand Manager, Maersk
Bill Boorman
Jedan od najutjecajnijih online recruitera na svijetu, Bill Boorman Ltd.
Meredith Taghi
VP Head of CIS Europe and Sub-Saharan Africa, DHL
Damir Ciglar
Osnivač, Imago reklamna agencija
Senka Kovačić
Head of ICT Sales, Hrvatski Telekom
Daniel Rafaelić
Mag. povijesti i povjesničar filma, Akademija dramske umjetnosti u Zagrebu, Filozofski fakultet u Zagrebu
Tanja Prekodravac
Stručna savjetnica za edukacije i razvoj ljudskih potencijala, Grupa SELECTIO
Martina Bašić
Product manager za EU edukaciju, Otvoreno učilište Algebra