Martina Bašić

Martina Bašić je diplomirana ekonomistica koja je svoju karijeru započela u sektoru marketinga. Nakon više od 10 godina rada u marketinškim agencijama na poziciji voditelja projekata, tijekom pripremnog perioda pristupanja Hrvatske Europskoj Uniji, počinje se baviti razvojem EU projekata. Danas je direktorica u tvrtki „Svako dobro“ u okviru koje je razvila niz projekata za civilno društvo te sektor malog i srednjeg poduzetništva, koji su ostvarili financiranje iz različitih EU programa, kao i fondova nacionalnih donatora. Od 2012. godine surađuje s Algebrom kao vanjska suradnica na edukacijama vezanima uz pisanje i provedbu projekata financiranih iz EU fondova s naglaskom na sektor malog i srednjeg poduzetništva, na poziciji product managera.

Podijeli predavača