Vera Čubranić

Vera Čubranić direktorica je ljudskih potencijala u TDR d.o.o. zadužena za upravljanje ljudskim resursima SPJ Duhan Adris Grupe. Diplomirala je i magistrirala na Sveučilištu u Padovi iz područja upravljanja i razvoja ljudskih resursa.

Iskustvo u upravljanju ljudskim resursima stekla je upravljajući svim segmentima funkcije, uključivo procesima definicije i implementacije HR procesa zapošljavanja, nagrađivanja i razvoja, procjene i razvoja menadžmenta, upravljanja organizacijskim promjenama na domaćem tržištu i vanjskim tržištima te kolektivnog pregovaranja. Predaje na MBA HRM studiju Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta te na poslovnoj školi Experta.

Podijeli predavača