Sabine Engelmann

Sabine Engelmann je coach, trener i konzultant. Radila je kao savjetnik, facilitator i voditelj brojnih edukacijskih programa u velikim kompanijama poput DaimlerChrysler AG, Ford Werke Köln, Artop GmbH, ABB AG, Baloise Group, E.ON IT, Robert Bosch GmbH, Die Bahn i dr. Vodila je programe procjene zaposlenika, razvoja talenata, osobnog razvoja i leadership potencijala, a u svom radu naglasak stavlja na procesno orijentirani model intervencije. Sabine Engelman je gestalt terapeut pri Institut für integrative Gestalttherapie Würzburg sa širokim poznavanjem organizacijskog razvoja i poslovanja

Podijeli predavača