Marina Cvirn

Marina Cvirn rođena je 1982. godine u Pakracu. Nakon završene Hotelijersko-turističke škole, diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Karijeru započinje 2006. godine u njemačkoj maloprodajnoj kompaniji Aldi Süd, austrijskoj podružnici Hofer KG, a krajem 2007. prelazi u Erste Card Club te radi na uspostavljanju procesa upravljanja ljudskim potencijalima, kao što su sustav kompetencija i upravljanja učinkom. 2010.g. prelazi u INA-u gdje nakon kraćeg vremena preuzima prvu rukovoditeljsku poziciju, a krajem 2012. postaje Direktorica Službe upravljanja ljudskim resursima za segment djelatnosti Trgovina na malo.

Od 2010. radi na projektima internih i eksternih reorganizacija, outsourcinga i insourcinga, razvoja i implementacije sustava upravljanja učinkom, razvoja karijere, promjeni korporativne kulture te koordinaciji dijela kompanija unutar INA Grupe. Kontinuirano radi na svom osobnom i profesionalnom razvoju te povremeno drži predavanja iz područja HR menadžmenta u suradnji s profesorom s Ekonomskog fakulteta.

Podijeli predavača