Alan Žepec

Alan je vlasnik i CEO kompanije LQ. Sa svojim timom radi u organizacijama širom regije na internoj transformaciji, i to kroz razvoj poslovnih vještina, promjeni organizacijske kulture i implementaciji novog poslovnog modela. U tome njegov tim koristi klasične, digitalne i druge metodološki inovativne metode učenja i razvoja. Ima veliko iskustvo u izgradnji kompanija obzirom da je još od 1991 godine i sam uspješan poduzetnik. Osim toga, zadnjih je deset godina predavač na Academy of executive coaching iz Londona. Živi sretan život sa svojom suprugom i četvero divne djece.

ŠTO VAS OČEKUJE NA PREDAVANJU 

Inovativni modeli u korporativnom učenju

S novim tehnologijama stižu i nove generacije, s novim generacijama stižu i novi mentalni modeli, a s novim mentalnim modelima stari pristupi učenju i razvoju odraslih više ne funkcioniraju. Klasična „power point“ predavanja ili radionice jednakog ritma i obrasca više ne proizvode rezultat. Stvaraju se potpuno novi trendovi u korporativnom učenju koji uključuju digitalne alate, umjetnu inteligenciju, različite „gaming“ metodologije, ko-kreaciju, „blended“ programe, sistemski coaching itd. Istraživanja govore da u današnjem svijetu zaposlenika najviše nedostaju „soft“ vještine, a ovo predavanje otkrit će koje su to vještine i koji su to novi trendovi u korporativnom učenju budućnosti.

Podijeli predavača