Ivana Conjar

Ivana Conjar, MBA, voditeljica je poslovnog razvoja e-Leadership MBA studijskih programa na Visokom Učilištu ALGEBRA. Ivana je karijeru u poslovnom obrazovanju započela 2006. godine kao voditeljica selekcije i upisa MBA programa pri Cotrugli Business School. Kroz selekcijske intervjue i procjene MBA kandidata upoznala je glavne motivatore osobnog i profesionalnog razvoja lidera i pokretača promjena u organizacijama. e-Leadership MBA program koristi kao platformu za rad s pametnim, inovativnim i proaktivnim poslovnim ljudima, a svoja znanja i vještine dodatno usavršava na postdiplomskom studiju poslovne psihologije.

U sklopu HR Days konferencije, Ivana će moderirati zanimljivu radionica koja će omogućiti sudionicima povezivanje, druženje i razvijanje novih vještina.

WHAT CAN YOU EXPECT AT THE WORKSHOP

Budućnost i edukacija talenata u eri digitalne ekonomije

U galopirajućoj eri digitalne ekonomije jedan od najvećih izazova predstavlja otkrivanje i razvoj talenta. Kako na vrijeme otkriti vještine koje će biti na vrhu liste poželjnih u sve rastućoj krizi talenata, te kako će se one stvarati i oblikovati za sve kompetitivnije tržište rada predstavlja izazove. Radionica će sudionike voditi prema inovativnim rješenjima, a najbolja rješenja bit će nagrađena.