Marko Krištof

Marko Krištof diplomirao je na Ekonomskom fakultetu da bi nastavio svoju edukaciju na Centru za europske studije pri Fakultetu političnih znanosti u Zagrebu. Trenutno obnaša dužnosti Pomoćnika ministra rada i mirovinskog sustava, Člana Savjeta SDP-a za gospodarstvo i regionalni razvitak, Predsjednika Upravnog vijeća REGOS-a te Člana Upravnog vijeća Agencije za investicije i konkurentnost. Prije toga, između ostalog je radio i kao ekonomski savjetnik pri Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja te kao novinar-analitičar na portalu CEEmarketWATCH. Sudjelovao je na brojnim specijalističkim seminarima, radionicama i konferencijama te je autor više znanstvenih i stručnih radova iz područja makroekonomije, ekonomike rada i obrazovanja.

Podijeli predavača