Maja Parmač Kovačić

Doc. dr. sc. Maja Parmač Kovačić je docentica na Katedri za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Uvod u psihologiju rada, Motivacija i radno ponašanje i Odabir i razvoj osoblja te je nositelj kolegija Osnove psihologije u upravljanju ljudskim potencijalima na sveučilišnom poslijediplomskom specijalističkom studiju Upravljanje ljudskim potencijalima.

Aktivno je sudjelovala na velikom broju znanstvenih i stručnih projekata. Središnji istraživački interes vezan joj je uz procjenjivanje ličnosti i socijalno poželjno odgovaranje u upitnicima ličnosti, a do sada je u tom području objavila jednu znanstvenu knjigu u koautorstvu te veći broj znanstvenih radova od kojih su neki objavljeni u međunarodno priznatim časopisima poput International Journal of Selection and Assessment, Journal of Personality Assessment i Personality and Individual Differences.

Konstruirala je i adaptirala veći broj mjernih instrumenata te sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Članica je uredništva časopisa Suvremena psihologija, čelništva Sekcije za organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore, European Association of Work and Organizational Psychology te European Association of Personality Psychology.

Podijeli predavača