Jamil Qureshi

Jamil Qureshi je jedan od trenutno najpoznatijih motivacijskih govornika i jedan od vodećih stručnjaka u psihologiji radnog učinka. Kao suosnivač nekoliko agencija za upravljanje promjenama, Jamil je imao priliku raditi s nekim od najtalentiranijih sportaša i najuspješnijim organizacijama.

Uspješno je surađivao s nekoliko klubova engleske Premier Lige te vozača Formule 1. U korporativnom svijetu, radio je sa svim razinama menadžmenta u različitim industrijama.

Razvio je i implementirao leadership programe za Coca-Colu, Hewlett Packard, Emirates Airlines, Serco, O2 i Cisco Systems.

Podijeli predavača