dr.sc. Maja Parmač Kovačić

Maja Parmač Kovačić je izvanredna profesorica na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je velikog broja kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te kolegija na interdisciplinarnom specijalističkom poslijediplomskom studiju Upravljanje ljudskim potencijalima Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivno je sudjelovala u velikom broju znanstvenih i stručnih projekata. Središnji istraživački interes vezan joj je uz procjenjivanje ličnosti u profesionalnoj selekciji te vođenje u organizacijama, dok je u posljednje vrijeme svoj istraživački fokus usmjerila na pitanje stranih radnika u Hrvatskoj – njihove radne i životne uvjete, zadovoljstvo poslom te stavove domaćih radnika prema njima. Do sada je objavila jednu znanstvenu knjigu u koautorstvu te veliki broj znanstvenih radova od kojih je dio njih objavljen u međunarodno priznatim časopisima (npr. International Journal of Selection and Assessment, Journal of Personality Assessment, Personnel Psychology). Konstruirala je i adaptirala veći broj mjernih instrumenata te sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.

Podijeli predavača