Blagica Petrovac Šikić

Blagica Petrovac Šikić, mag.oec., završila je 2007. godine Executive MBA program na Erasmus sveučilištu u Rotterdamu. U PLIVI je zaposlena od 2000. godine, a trenutno radi na poziciji Višeg direktora Ljudskih potencijala. Višegodišnjim radom u internacionalnom okruženju stekla je bogato iskustvo i znanje razvoja, uvođenja i unapređenja procesa i praksi iz područja ljudskih potencijala. Sudjelovala je i koordinirala razne projekte s područja ljudskih potencijala te je ujedno svoj doprinos dala i na projektu ‘due diligence’ odnosno integracija PLIVE u Barr i Tevu. Kontinuirano se usavršava kroz sudjelovanje na raznim edukacijama iz područja ljudskih potencijala.

Podijeli predavača