Ana Petelinšek

Kao Recruitment and Selection Project Manager, Ana je vodila brojne executive search projekte te je koordinirala kompleksne projekte ispitivanja organizacijske klime i kulture. Kroz certifikat Poslodavac Partner evaluirala je kvalitetu upravljanja ljudskim potencijalima u nekima od najuspješnijih organizacija.

S obzirom na stručnost u kognitivno-bihevioralnoj psihoterapiji i višegodišnje iskustvo u psihološkom savjetovanju, preuzima razvoj i koordinaciju Future Resilience programa kojim je do sada obuhvaćeno preko 800 zaposlenika. Uz rad na Future Resilience programu odnedavno preuzima i ulogu voditeljice Assesment odjela te kroz provedbu assessment centra stavlja fokus na razvoj leadership kompetencija.

Podijeli predavača