Program 2024

Teme konferencije
Tema
INKLUZIJA STRANIH RADNIKA
Tema
ZADRŽAVANJE ZAPOSLENIKA i ULOGA MIDDLE MANAGERA U TOM PROCESU
Tema
UPRAVLJANJE LOW PERFORMERIMA
Tema
LEADERSHIP
Tema
UMJETNA INTELIGENCIJA - PRIMJENA U HR-u
Tema
POVEĆANJE PROFITA I POVEĆANJE PREDIKTIVNE VALJANOSTI U REGRUTACIJI
Tema
DOLAZI USKORO