Od straha do povjerenja je dugačak proces – Kako ga pokrenuti?

Daria Mateljak o ulozi HR-a u komunikaciji teških tema.
Ova godina nam je pokazala da uistinu živimo u VUCA svijetu. Volatility (nestalnost) , Uncertainty (neizvjesnost), Complexity (složenost), Ambiguity (nejasnost/višeznačje) je ono što predstavlja VUCA.

Na koji način se u naletu negativnosti možemo suočiti sa svim negativnostima koje nas okružuju podučila nas je Daria Mateljak, konzultantica iz područja korporativnih odnosa, održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja.

Kroz predavanje ‘Od straha do povjerenja: komunikacija teških tema’, održano na ovogodišnjoj HR Days konferenciji, Daria nas je provela kroz komunikacijske izazove s kojima se svakodnevno suočavaju HR profesionalci i objasnila zašto su otvorenost, suradnja i uklanjanje tradicionalnih hijerarhija preduvjet za preživljavanje u VUCA svijetu.

„Menadžeri na početku ove godine nisu mogli niti pretpostaviti što ih sve čeka, s kakvim poslovnim rezultatima će se susresti, koliko će gubitaka biti na tržištu te koliko velika će biti potreba za transformacijom i restrukturiranjem organizacija“, ističe Daria.

U takvim slučajevima najbitnije je:

 • Razumjeti okolinu i protumačiti je
 • Komunicirati strategiju u organizaciji
 • Donositi teške odluke
 • Biti autentični
 • Uključiti tim
 • Pronaći ravnotežu između unutarnjeg i vanjskog svijeta
 • Pametno koristiti tehnologiju
 • Komunicirati teške odluke

Zaposlenici od lidera očekuju ljudske osobine, naglašava Daria.

„Bitno im je da sistemski razmišljaju, da su otvorenog uma, da aktivno traže nova znanja, da su usmjereni na suradnju i sposobni pomiriti raznolika mišljenja, da upravljaju složenim situacijama te da razmišljaju dugoročno.“

Naravno, ni samim liderima to nije lako postići. I oni su izloženi kritici zbog podbačaja u ostvarivanju ciljeva, izloženi su sumnjama i propitivanju vlastitih metoda.

„U neizvjesnim vremenima, prvi i najvažniji korak je graditi emocionalnu inteligenciju organizacije. Treba prikupljati iskustva i razmjenjivati priče, postaviti jasna pravila komunikacije, pohvaliti, nagraditi, sankcionirati“, savjetuje.

Kako pristupiti teškoj temi?

Prvo je potrebno dobro istražiti samu temu i biti informiran o tome što treba komunicirati, kome i na koji način, objašnjava Daria.

“Zatim treba ostvariti suradnju tj. naći nekoga tko nam može pomoći prenijeti točno onu poruku koju želimo, nekoga tko će ju znati dobro formulirati. Treba i pažljivo odabrati kanale komunikacije. Teške teme se najbolje komuniciraju izravnim putem, što znači da treba povećati udio personalizirane komunikacije“, napominje i dodaje kako samim time dolazimo do najbitnije stavke svake teške teme, a to je Empatija.

„Uvijek moramo paziti da uistinu razumijemo osjećaje naših dionika, jer u takvim slučajevima uloga HR-a najviše dolazi do izražaja.“

HR treba:

 • Informirati se
 • Pokazati poštovanje
 • Reći sve jasno, glasno te posve otvoreno
 • Biti autentičan
 • Biti optimističan

„Teške teme su se oduvijek komunicirale“, tvrdi Daria i napominje kako je jedina razlika koju pronalazimo kod komunikacije teških tema ona vezana uz način na koji joj pristupamo.

Zato uvijek moramo objasniti smisao, vidjeti budućnost i raditi posao sa svrhom jer „stvaranje svrhe je davanje smisla kontekstu u kojemu živimo i poslujemo!“, zaključuje.

Podijeli ovu objavu