Predavač

Tome Barić
Direktor Ljudskih resursa | INA d.d.
To return or not to return
Nina Stepčić
HR Business Partner za Operacije | British American Tobacco
Cultural fusion na tržištu rada – kako gradimo mostove inkluzije prema stranim radnicima
Hrvojka Kutle
leadership development coach, konzultant, mentor, facilitator i trener | Spirala Izvrsnosti
Neuroznanost u stvaranju visoko funkcionalnih timova by Deep Project
dr.sc. Maja Parmač Kovačić
izvanredna profesorica | Katedra za psihologiju rada i ergonomiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Cultural fusion na tržištu rada – kako gradimo mostove inkluzije prema stranim radnicima
Mario Knežević
UX Researcher | Alma Career Croatia
„Kako bolje zaposliti IT stručnjaka?“
Antonija Bušić Crnković
Stariji istraživač | Alma Career Croatia
Put do uspjeha popločen je akcijskim planovima
Lara Šubić Šuša
Voditeljica projekata Equal Pay Champion i Employer Partner | SELECTIO Grupa
Jednaka plaća za jednaki rad
Geertrui Mieke De Ketelaere
Adjunct Professor at Vlerick Business School, Keynote Speaker, Author, Coach
The Good, the Bad & the Ugly of AI
Ken Corey
Engineering Manager, Author
How to Stop Your Bad Bosses from Ruining Lives
Debra Corey
Consultant, Author, Speaker
How to Stop Your Bad Bosses from Ruining Lives